Học với giáo sư Foah Nahai-một trong những giáo sư đầu ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở của ông ở đại học Emory, Atlanta Mỹ

Liên hệ với chúng tôi