Nhận quyết định thành viên chính thức và là đại diện cho Hiệp hội phẩu thuật thẩm mỹ HQ KCCS tại Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi